Warsztaty i szkolenia

Jedną z najlepszych metod poszerzania kompetencji i zwiększania kapitału intelektualnego Państwa przedsiębiorstw są warsztaty i szkolenia. Proponuję Państwu wiele ciekawych tematów.
Osobisty udział w dyskusji z ekspertem czy ćwiczenia pomagają lepiej zrozumieć opisywane przez niego zjawiska i metody. Nie jest to wykład, podczas którego można jedynie notować – tutaj mamy możliwość interakcji, zapytania eksperta o interesujące nas kwestie, możemy też dyskutować o danych rozwiązaniach.

Z racji długoletniego doświadczenia w strefie biznesowej, mam umiejętności, by w ramach warsztatów i szkoleń dostosować techniki i metody do konkretnych uczestników. Zawsze staram się pobudzić ludzi do działania, wymienić doświadczenia, zachęcić do dyskusji.

Prowadzę również sesje facylitacyjne.

Facylitacja to proces, w którym jedna osoba pomaga innym w realizacji zamierzonych celów i podnosi jakość wspólnej pracy. Osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, która jest niezależna i neutralna w stosunku do grupy oraz nie posiada prawa podejmowania decyzji, diagnozuje i prowadzi proces pracy grupy tak, aby:

  • pomóc grupie zidentyfikować i rozwiązywać problemy
  • wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji,
  • podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka.

Falicytator pomaga grupie w odnalezieniu odpowiednich rozwiązań i wysłuchuje każdego uczestnika sesji – potrafi docenić pomysły, doprowadzić do słusznego rozwiązania. Jest moderatorem, kimś, kto ma dostateczną wiedzę, by ogarnąć całość problemu i pomóc w jego rozwiązaniu.

Z racji moich doświadczeń – również z zarządzania różnymi spółkami – jestem w stanie doprowadzić do wspólnego roziązania problemu, wiem, gdzie leżą trudności w kontaktach międzyludzkich i potrafię nauczyć uczestników efektywnej komunikacji.