Coaching Biznesowy

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Dobry coach potrafi szybko i precyzyjnie zlokalizować problem oraz nakierować na niego klienta, jasno przedstawiając drogę prowadzącą do jego rozwiązania. Ofertę indywidualnych sesji coachingowych kieruję przede wszystkim do kadry zarządzającej.

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. Couch pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć – nie mamy tutaj więc tradycyjnie pojętego przyswajania wiedzy, jest to raczej sposób na pobudzenie myślenia, prowadzi do świadomego dokonywania zmian.

Coach uczy, jak wykorzystywać posiadaną już wiedzę, potrafi zmotywować klienta do pracy nad samym sobą, do wykorzystywania własnego potencjału. Pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Coaching biznesowy skierowany jest do przedsiębiorców, których wspiera w rozwoju ich firm – przykładowo coach może zaproponować tematykę związaną z poprawą komunikacji między współpracownikami, sesję o intentyfikowaniu swoich mocnych stron i uświadamianiu sobie obszarów, które wymagają doskonalenia. Może też podjąć tematy budowania dobrego wizerunku wśród klientów, budowania autorytetu i kluczowych kompetencji. Może pomóc w dostosowaniu stylu zarządzania do osobowości, charakteru i temperamentu podwładnych.

Przykładowe tematy sesji:

 • Poprawa komunikacji pomiędzy współpracownikami
 • Budowa kluczowych kompetencji
 • Budowanie autorytetu
 • Identyfikacja mocnych stron oraz obszarów wymagających doskonalenia
 • Budowanie własnej wartości
 • Kierowanie zespołem oraz płynne wejście w nowe role i obowiązki
 • Dostosowanie stylu zarządzania do osobowości, charakteru i temperamentu podwładnych
 • Przekazywanie pozytywnego i negatywnego feedbacku oraz umiejętność budowania konstruktywnej krytyki
 • Precyzyjne komunikowanie zadań oraz określanie ich priorytetów
 • Poprawa efektywności zarządzania
 • Budowanie dobrego wizerunku wśród klientów